Štandardy vysokej kvality teamu milles pri 100% výnosoch

Ostrosť na mihalniciach
Chromatické odchýlky
Hluk v slabom osvetlení
Prirodzená štruktúra pokožky